Mug

Mug, capacity: 350 ml. White porcelain.

Share this

Mug, capacity: 350 ml. White porcelain.